Trwa ładowanie...

Notowania

2IT Otrzymanie zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta

Zarząd Spółki Intelligent Gaming Solutions S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 3 lipca 2020 r. do siedziby Spółki wypłynęły zawiadomienia z art. 69 ustawy o ofercie publicznej o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta.
Treść przedmiotowych zawiadomień przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty