Trwa ładowanie...
bDHEOFLp

Notowania

MAK Zawarcie przez spółkę zależną Stoczek Natura Sp. z o.o. umowy poręczenia spłaty zobowiązań kredytowych zaciągniętych przez spółkę Makarony Polskie SA w Banku Gospodarstwa Krajowego

Spółka Makarony Polskie SA informuje, że w związku z zawarciem aneksu do umowy kredytu otwartego w rachunku bieżącym (Spółka informowała o zawarciu tego aneksu m.in. w raporcie bieżącym nr 12 z dnia 3 lipca 2020 roku, nr 19 z dnia 27 czerwca 2019 roku), spółka zależna Stoczek Natura Sp. z o.o. (Makarony Polskie SA posiada 100% udziałów w tej spółce) zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę poręczenia spłaty ww. zobowiązania kredytowego. Poręczenie umowy kredytu otwartego w rachunku bieżącym obowiązuje w terminie do 30 grudnia 2021 roku. Jednocześnie z dniem zawarcia ww. umowy poręczenia wygasa poręczenie, o którym Spółka informowała raportem bieżacym nr 21/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku.
Szczegółowe warunki udzielonego poręczenia nie odbiegają od standardów rynkowych obowiązujących w tym zakresie. Wynagrodzeniem spółki Stoczek Natura Sp. z o.o. jest prowizja z tytułu udzielania poręczenia.

Inne komunikaty

bDHEOFLX