Trwa ładowanie...

Notowania

VCP: strona spółki
4.07.2020, 15:34

VCP Zmiana stanu posiadania

Działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Venture Capital Poland S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 3 lipca 2020 roku dwóch zawiadomień, sporządzonych na podstawie art. 69 ustawy o ofercie, od Adama Osińskiego.
Emitent w załączeniu przekazuje zawiadomienia, o których mowa powyżej.

Załączniki

Inne komunikaty