Trwa ładowanie...

Notowania

HELIO: strona spółki
6.07.2020, 10:26

HEL Informacja nt. zawiadomienia przekazanego w trybie art. 69 Ustawy o Ofercie

Zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 623, z późn. zm.) („Ustawa o Ofercie”), Zarząd spółki Helio S.A. z siedzibą w Wyględach („Spółka”) informuje o wpłynięciu do Spółki zawiadomienia Pana Leszka Pawła Wąsowicza o zmianie stanu posiadania akcji Spółki wynikającej z wygaśnięcia dnia 3 lipca 2020 r. porozumienia akcjonariuszy zawartego dnia 3 lipca 2019 r. w Wyględach pomiędzy Spółką a Panem Leszkiem Pawłem Wąsowiczem („Porozumienie”). O zawarciu Porozumienia Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 4/2019.
Pełną treść Zawiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.

Załączniki

Inne komunikaty