Trwa ładowanie...
bDKoZsdh

Notowania

MAXCOM: strona spółki
6.07.2020, 10:44

MXC Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym spółki zależnej od Emitenta

Zarząd Maxcom SA ("Spółka”, "Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 06.07.2020 roku otrzymał informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, rejestracji spółki zależnej od Emitenta – MAXCOM ECO ENERGY sp. z o.o. z siedzibą w Tychach („Spółka zależna”). Spółka zależna została zarejestrowana pod numerem KRS 0000848764. O zawiązaniu spółki Emitent informował raportem bieżącym nr 15/2020 z dnia 24.06.2020 r.
Kapitał zakładowy spółki MAXCOM ECO ENERGY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi 1.000.000,00 zł i dzieli się na 10.000 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy. Emitent posiada 90% udziałów w kapitale zakładowym spółki MAXCOM ECO ENERGY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ponadto, Emitent wskazuje, iż w skład trzyosobowego Zarządu spółki zależnej weszli Pan Arkadiusz Wilusz - Prezes Zarządu Emitenta, Pan Andrzej Wilusz - Wiceprezes Zarządu Emitenta oraz Pan Aleksander Wilusz – Członek Rady Nadzorczej Emitenta. Przedmiotem działalności zawiązanej spółki jest handel produktami fotowoltaicznymi oraz instalacje fotowoltaiczne. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE16

Inne komunikaty

bDKoZsdP