Trwa ładowanie...

Notowania

BMX Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA 30 czerwca 2020 r.

Zarząd BioMaxima S.A. przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2020 r. i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:
1. Tricar Services Ltd. Liczba zarejestrowanych na WZA akcji 341 584 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji 341 584 Udział w ogólnej liczbie głosów: 25,92% Udział głosów na tym WZA: 25,92% 2. Pan Łukasz Urban Liczba zarejestrowanych na WZA akcji 413 842 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji 413 842 Udział w ogólnej liczbie głosów: 31,40% Udział głosów na tym WZA: 31,40% 3. Pan Mariusz Nowak Liczba zarejestrowanych na WZA akcji 203 952 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji 203 952 Udział w ogólnej liczbie głosów: 15,47% Udział głosów na tym WZA: 15,47% 4. Pan Janusz Warchoł Liczba zarejestrowanych na WZA akcji 142 000 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji 142 000 Udział w ogólnej liczbie głosów: 10,77% Udział głosów na tym WZA: 10,77% 5. Pan Michał Potempa Liczba zarejestrowanych na WZA akcji 74 503 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji 74 503 Udział w ogólnej liczbie głosów: 5,65% Udział głosów na tym WZA: 5,65%

Inne komunikaty