Trwa ładowanie...

Notowania

WIELTON: strona spółki
7.07.2020, 17:25

WLT Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wielton S.A. w dniu 7 lipca 2020 r.

Działając zgodnie z art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie publicznej […] Zarząd Wielton S.A. („Spółka”) informuje, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wielton S.A. w dniu 7 lipca 2020 r. akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% głosów byli:
- MP Inwestors S.à.r.l., której przysługiwało 22.714.618 głosów z posiadanych 22.714.618 akcji, co stanowiło 57,45% w liczbie głosów uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 37,62% w ogólnej liczbie głosów w Spółce; - MPSZ Sp. z o. o., której przysługiwało 8.058.300 głosów z posiadanych 8.058.300 akcji, co stanowiło 20,38% w liczbie głosów uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 13,35% w ogólnej liczbie głosów w Spółce; - Łukasz Tylkowski, któremu przysługiwało 5.870.018 głosów z posiadanych 5.870.018 akcji, co stanowiło 14,85% w liczbie głosów uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 9,72% w ogólnej liczbie głosów w Spółce; - GOVERNMENT OF NORWAY, któremu przysługiwało 2.642.514 głosów z posiadanych 2.642.514 akcji, co stanowiło 6,68% w liczbie głosów uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 4,38% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Inne komunikaty