Trwa ładowanie...

Notowania

EVE Zarejestrowanie w Rejestrze Przedsiębiorców spółki zależnej

Zarząd Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o wydanym postanowieniu z dnia 8 lipca 2020 r. Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w sprawie zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców spółki pod firmą NEXITY-V2X sp. z o.o., w której Emitent objął 50 udziałów o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł (tj. wszystkie wyemitowane udziały przez tą spółkę). Spółka ta została zawiązana przez Emitenta w celu prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych nad projektami w zakresie elektromobilności, w tym z wykorzystaniem dostępnych środków pomocowych w ramach funduszy unijnych.

Inne komunikaty