Trwa ładowanie...

Notowania

BMX Wstępne dane finansowe jednostki dominującej za II kwartał 2020 r.

Zarząd BioMaxima S.A. podaje do wiadomości wstępne wyniki finansowe, osiągnięte w drugim kwartale 2020 r. przez BioMaxma S.A. jako jednostkę dominującą:
Przychody ze sprzedaży ogółem w II kw. wyniosły 15.895.758,92 zł Zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) w II kw. wyniósł 4.163.069,55 zł Zysk brutto w II kw. wyniósł 3.572.691,06 zł Zysk netto w II kw. wyniósł 3.025.213,06 zł Dla porównania, w II kwartale 2019 r. Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 7.536.055,59 zł, EBITDA 321.047,45 zł i odnotowała stratę netto w wysokości 174.286,24 zł. Przychody ze sprzedaży ogółem w I półroczu 2020 r. wyniosły 22.853.658,54 zł Zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) w I półroczu wyniósł 5.175.457,95 zł Zysk brutto 3.999.487,67 zł Zysk netto 3.429.771,67 zł Dla porównania, w I półroczu 2019 r. Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 14.492.446,20 zł, EBITDA 773.414,26 zł, strata brutto i netto 251.265,53 zł. Średnia rentowność brutto w II kwartale 2020 r. wyniosła 22,48% w porównaniu do -1,10% w II kwartale 2019 r. Spółka zanotowała tak wysoki wzrost rentowności, ze względu na stabilną strukturę kosztów stałych przy zwiększanych przychodach, oraz dzięki wprowadzeniu nowego asortymentu i zasobom mocy wytwórczych. Powyższe dane mają charakter wstępny i mogą ulec niewielkim zmianom do czasu publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2020 r, planowanego na dzień 14 sierpnia 2020 r.

Inne komunikaty