Trwa ładowanie...

Notowania

CBD Publikacja dokumentu informacyjnego w zakresie oferty objęcia akcji serii G.

Zarząd Cannabis Poland S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 20/2020 z dnia 20.07.2020 roku w załączeniu przekazuje Dokument Informacyjny, sporządzony celem dochowania wymagań przewidzianych w art. 37a. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w zakresie oferty objęcia akcji serii G, emitowanej w ramach subskrypcji zamkniętej z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Emitenta.

Załączniki

Inne komunikaty