Trwa ładowanie...
bDAHLsfF

Notowania

CTE: strona spółki
21.07.2020, 16:37

CTE Zarządzenie Sądu w sprawie złożonego wniosku o ogłoszenie upadłości

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 roku w sprawie przygotowania i złożenia wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego Zarząd Cenospheres Trade & Engineering Spółka Akcyjna oraz złożonego jednocześnie z ostrożności procesowej wniosku o ogłoszenie upadłości (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 21 lipca 2020 r. Spółka otrzymała z Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych Zarządzenie w zakresie zwrotu wniosku o ogłoszenie upadłości.
Zgodnie z treścią Zarządzenia, Sąd zarządził zwrot wniosku z uwagi na nieuzupełnienie braków formalnych w wyznaczonym terminie. Brakiem formalnym był brak oryginału uchwały Rady Nadzorczej, z której wynikałoby uprawnienie do reprezentowania Spółki przez Grzegorza Golca delegowanego do wykonywania czynności Członka Zarządu. Spółka, złożyła do Sądu wyjaśnienia, odnośnie wpisania w dniu 11 maja 2020 roku Grzegorza Golca jako członka rady nadzorczej delegowanego do pełnienia funkcji członka zarządu do rejestru przedsiębiorców KRS. Spółka niezwłocznie dokona uzupełnienia dokumentu i jednocześnie informuje, iż w dniu 11 maja 2020 roku, Pan Grzegorz Golec został wpisany do KRS jako prawnie umocowany do wykonywania czynności członka zarządu. Sąd wskazał również, iż w spisie podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec Spółki nie wskazano dat powstania wierzytelności. W zakresie wyżej wskazanego braku Spółka dokona niezwłocznie wyjaśnienia poprzez złożenie skargi na referendarza sądowego.

Inne komunikaty

bDAHLsgn