Trwa ładowanie...
bDoPCsxx

Notowania

BIZTECH: strona spółki
22.07.2020, 15:18

BTK Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ BizTech Konsulting S.A. w dniu 22 lipca 2020 roku.

Zarząd BizTech Konsulting S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 22 lipca 2020 roku i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:
1. Pan Sławomir Chabros Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 10.003.000 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 10.003.000 Udział głosów na tym WZA: 84,12% Udział w ogólnej liczbie głosów: 39,49% 2. Pan Piotr Sosiński Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 1.400.000 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.400.000 Udział głosów na tym WZA: 11,77% Udział w ogólnej liczbie głosów: 5,53% Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5% głosów

Inne komunikaty

bDoPCsyf