Trwa ładowanie...

Notowania

CBD Podpisanie umowy w zakresie dystrybucji masek, fartuchów i innych produktów medycznych z włokniny biodegradowalnej.

Zarząd Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że w dniu 23 lipca 2020 roku zawarł z firmą Centrum Inżynierskie Raptor Sp.z o.o. (Partner) umowę dotyczącą dystrybucji w Polsce i na świecie masek, czepków, ochraniaczy medycznych i innych środków ochronnych ze specjalistycznej włókniny biodegradowalnej, do której deklaruje, że posiada i dalej rozwija unikalne know-how w zakresie technologi produkcji . Planowana współpraca przewiduje m.in. sprzedaż produktów pod marką własną Emitenta oraz dalsze rozmowy celem zawiązania podmiotu zależnego od obydwu Stron. Umowa została podpisana na czas nieokreślony jeśli żadna ze stron jej wcześniej nie wypowie.

Inne komunikaty