Trwa ładowanie...

Notowania

EASYCALL: strona spółki
28.07.2020, 19:49

ECL Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA

Zarząd easyCALL.pl S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, które odbyło się w dniu 27 lipca 2020 roku:
- Joanna Jakubowska dysponująca na Walnym Zgromadzeniu 416.346 akcjami, dającymi prawo do 416.346 głosów, stanowiącymi 34,37% kapitału zakładowego Emitenta oraz stanowiącymi 41,58 % głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 lipca 2020 roku. - Piotr Mazurkiewicz dysponujący na Walnym Zgromadzeniu 335.069 akcjami, dającymi prawo do 335.069 głosów, stanowiącymi 27,66 % kapitału zakładowego Emitenta oraz stanowiącymi 33,47 % głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 lipca 2020roku. - Michał Jakubowski dysponujący na Walnym Zgromadzeniu 83.268 akcjami, dającymi prawo do 83.268 głosów, stanowiącymi 6,87 % kapitału zakładowego Emitenta oraz stanowiącymi 8,32 % głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 lipca 2020 roku. - Julia Jakubowska dysponująca na Walnym Zgromadzeniu 83.268 akcjami, dającymi prawo do 83.268 głosów, stanowiącymi 6,87 % kapitału zakładowego Emitenta oraz stanowiącymi 8,32 % głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 lipca 2020 roku. - Adam Jakubowska dysponujący na Walnym Zgromadzeniu 83.268 akcjami, dającymi prawo do 83.268 głosów, stanowiącymi 6,87 % kapitału zakładowego Emitenta oraz stanowiącymi 8,32 % głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 lipca 2020 roku. Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Inne komunikaty