Trwa ładowanie...
bCZfwhNN

Notowania

INTERBUD: strona spółki
30.07.2020, 13:41

ITB Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej

W nawiązaniu do informacji przekazanych w raporcie okresowym za pierwszy kwartał 2020 r. dotyczących planowanego powierzenia spółce zależnej Rupes sp. z o.o. (Rupes, Spółka Zależna) realizacji części inwestycji deweloperskich Grupy Kapitałowej Interbud-Lublin, Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 30 lipca 2020 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Rupes podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Zależnej o kwotę 400.000 zł (czterysta tysięcy złotych) z kwoty 450.000 zł (czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 850.000 zł (osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych), poprzez utworzenie nowych 800 (ośmiuset) równych i niepodzielnych udziałów (Udziały) o wartości nominalnej po 500 zł (pięćset złotych) każdy. Udziały zostaną pokryte w formie pieniężnej. Nowopowstałe Udziały zostaną objęte przez Emitenta, który jest jedynym wspólnikiem Rupes. Podwyższenie kapitału w Spółce Zależnej umożliwi pozyskanie finasowania na realizację części inwestycji deweloperskich Grupy Kapitałowej Interbud-Lublin.

Inne komunikaty

bCZfwhOv