Trwa ładowanie...
bCZfdDkl

Notowania

WIELTON: strona spółki
30.07.2020, 16:56

WLT Zawarcie umowy o współpracy z SAF – HOLLAND na lata 2021-2023

Zarząd Wielton S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 30 lipca 2020 r. do Spółki wpłynęła podpisana przez wszystkie strony umowa o współpracy (”Umowa ramowa”) zawarta pomiędzy SAF-HOLLAND GmbH, SAF-HOLLAND France i SAF-HOLLAND Polska Sp. z o. o. (”Sprzedający”), a Emitentem, Fruehauf SAS i Langendorf GmbH (łącznie: „Kupujący”), której przedmiotem jest produkcja oraz dostarczanie na rzecz Kupujących osi i innych komponentów do budowy przyczep i naczep.
Umowa ramowa jest ważna na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r. Dostawy w ramach Umowy ramowej będą realizowane na podstawie jednostkowych zamówień składanych przez Kupującego. Szacunkowa wartość przedmiotu Umowy wynosi ok. 128 mln EUR tj. ok. 564 mln zł po przeliczeniu według średniego kursu, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień wystąpienia zdarzenia. Strony Umowy ramowej zadeklarowały również wspólne działanie w innych dziedzinach m.in. takich jak serwis, promocja, rozwój oraz testowanie produktów.

Inne komunikaty

bCZfdDkT