Trwa ładowanie...

Notowania

COLUMBUS: strona spółki
31.07.2020, 17:10

CLC Podpisanie porozumienia o podstawowych warunkach transakcji „Term Sheet”

Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) w nawiązaniu do raportu ESPI nr 28/2020 z dn. 23 lipca 2020 r. (w którym poinformował o podpisaniu umowy o zachowaniu poufności z podmiotem z branży nowoczesnych technologii, pokrewnych działalności Spółki (dalej: Partner), poprzez którą rozpoczęty został proces negocjacyjny pomiędzy Stronami) informuje, iż w dniu dzisiejszym Strony zawarły porozumienie o podstawowych warunkach transakcji (dalej: Term Sheet). Podpisanie Term Sheet jest usankcjonowaniem wstępnych negocjacji prowadzonych przez Strony oraz rozpoczęciem drugiej fazy negocjacji związanej z przeprowadzeniem badania due diligence.
Zarząd jednocześnie informuje, iż od efektów due diligence zależeć będzie potencjalna inwestycja Spółki w Partnera oraz zawarcie umowy inwestycyjnej. Zgodnie z zapisami Term Sheet badanie due diligence oraz podpisanie Term Sheet powinno nastąpi w bieżącym kwartale. Zarząd Spółki zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na potencjalnie istotny wpływ na kształtowanie się przyszłej sytuacji gospodarczej, finansowej oraz majątkowej Emitenta.

Inne komunikaty