Trwa ładowanie...

Notowania

PRT Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zarząd spółki działającej pod firmą PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”) realizując obowiązek Emitenta określony w art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporządzenie MAR), niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację o wyborze oferty Spółki jako najkorzystniejszej w postępowaniu dotyczącym produkcji i dostawy 3 500 par trzewików służbowych w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) oraz od 1 000 do maksymalnie 2 300 par trzewików służbowych w zamówieniu opcjonalnym w ramach jednego zadania dla Komendy Głównej Policji z siedzibą w Warszawie.
Wartość oferty na realizację zamówienia wynosi 1 314 572,30 zł netto tj. 1 616 924,00 zł brutto łącznie za zamówienie podstawowe (975 730 zł) i opcjonalne (641 194 zł). O zawarciu umowy z Komendą Główną Policji z siedzibą w Warszawie oraz o jej warunkach Spółka poinformuje niezwłocznie po jej zawarciu. Jednocześnie Emitent informuje, że w dniu 27 lipca 2020 r. otrzymał informację o wyborze oferty Spółki jako najkorzystniejszej w postępowaniu dotyczącym produkcji i dostawy 3 500 par półbutów służbowych w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) oraz od 1 000 do maksymalnie 2 200 par półbutów służbowych w zamówieniu opcjonalnym dla ww. Zamawiającego. Wartość oferty na realizację całości tego zamówienia wynosi 827 298,00 brutto, tj. 627 600,00 netto.

Inne komunikaty