Trwa ładowanie...

Notowania

REMORSOL: strona spółki
31.07.2020, 19:20

RSP Zawarcie dwóch umów na realizację kontraktów w postaci dostawy i montażu konstrukcji dla farm fotowoltaicznych o mocy przekraczającej 4 MW

Zarząd REMOR SOLAR POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Reczu ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł z podmiotem działającym w Estonii dwie umowy, przedmiotem których jest realizacja przez Spółkę kontraktów eksportowych w postaci dostawy i montażu konstrukcji dla farm fotowoltaicznych o mocy co najmniej 4 MW. Łączna wartość kontraktów przekracza 1.600.000,00 zł. Z klientem prowadzone są rozmowy na temat realizacji kolejnych farm fotowoltaicznych.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2020-08-03
RSP Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 sierpnia 2020 r.
6,88
2020-07-31
RSP Zawarcie dwóch umów na realizację kontraktów w postaci dostawy i montażu konstrukcji dla farm fotowoltaicznych o mocy przekraczającej 4 MW
5,82
+18,21
2020-07-06
RSP Wypłata odsetek oraz wykup obligacji serii A
5,28
+3,41
2020-06-30
RSP Aneks do Umowy ramowej o współpracy
5,36
-3,36
2020-06-26
RSP Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów
5,30
0,00
2020-06-26
RSP Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów
5,30
0,00
2020-06-26
RSP Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów
5,30
0,00
2020-06-25
RSP Transakcje dokonane przez podmiot blisko związany członkowi Rady Nadzorczej
4,98
0,00
2020-06-23
RSP Nabycie 830 obligacji serii A w celu umorzenia
5,50
0,00
2020-06-23
RSP Nabycie istotnych aktywów
5,50
0,00