Trwa ładowanie...

Notowania

SETANTA: strona spółki
31.07.2020, 19:58

ALG Wykup i umorzenie obligacji serii D

Zarząd ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Emitent; wcześniej Setanta S.A.) informuje, iż w dniu 31 lipca 2020 r. dokonał wypłaty odsetek za ostatni okres odsetkowy oraz wykupu i umorzenia wszystkich Obligacji serii D, tj. 100 sztuk, o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł. Dzisiejszy wykup Obligacji serii D odbył się zgodnie z terminem wskazanym w warunkach emisji.
Zarząd nadmienia, iż obligacje serii D wyemitowane zostały przez ALL IN! GAMES sp. z o.o., której połączenie z Emitentem zostało zarejestrowane w dniu 6 czerwca 2020 r.

Inne komunikaty