Trwa ładowanie...

Notowania

LPS Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lauren Peso Polska S.A. na dzień 28 sierpnia 2020 roku

Zarząd Emitenta Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej: „Emitent”) niniejszym in-formuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 28 sierpnia 2020 roku, na godzinę 11:00 w Kancelarii Notarialnej Wojciech Kurzeja, przy ul. Dąbrowskiego 58/3, 41-500 Chorzów.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika. Załączniki: 1/ Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 2/ Projekty uchwał na ZWZ 3/ Wzór formularza wraz z instrukcją od głosowania.

Załączniki

Inne komunikaty