Trwa ładowanie...

Notowania

NST Informacja o możliwej odmowie wydania opinii przez Biegłego Rewidenta

Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej "Spółka", "Emitent"), informuje, iż w trakcie prac nad sporządzeniem i badaniem jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 r., w dniu 31.07.2020 powziął wiadomość o możliwej odmowie wydania przez biegłego rewidenta opinii z badania sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej z przyczyn, o których mowa poniżej.
Biegły Rewident jako przyczyny możliwej odmowy wydania opinii podał: •Brak możliwości uczestniczenia w inwentaryzacji, a co za tym idzie brak możliwości oceny stanu magazynowego spółki; •Braku testów na utratę Wartości Niematerialnych i Prawnych; •Braku szczegółowego wyliczenia związanego z rozliczeniami Międzyokresowych Rozliczeń Biernych związanych z rozliczeniem dotacji. Szczegółowe stanowisko Zarządu w powyższym zakresie zostanie zawarte w raporcie rocznym za 2019 rok, który zostanie opublikowany w dniu 3 sierpnia 2020 r. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego z ewentualną odmową wydania opinii i jej uzasadnieniem zostanie przez Spółkę opublikowane wraz z raportem rocznym za 2019 rok, tj. w dniu 3 sierpnia 2020 roku (zgodnie z terminem publikacji przekazanym w raporcie bieżącym EBI nr 17/2020).

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2020-07-31
NST Informacja o możliwej odmowie wydania opinii przez Biegłego Rewidenta
2,20
0,00
2020-06-29
NST Uzupełnienie raportu ESPI nr 18/2020 dotyczącego zmiany stanu posiadania
1,45
+2,76
2020-06-29
NST Zmiana stanu posiadania
1,45
+2,76
2020-06-29
NST Zmiana stanu posiadania
1,45
+2,76
2020-06-29
NST Zmiana stanu posiadania
1,45
+2,76
2020-06-29
NST Zmiana stanu posiadania
1,45
+2,76
2020-05-20
NST Zmiana stanu posiadania
1,45
-6,90
2020-05-20
NST Zmiana stanu posiadania
1,45
-6,90
2020-05-20
NST Zmiana stanu posiadania
1,45
-6,90
2020-05-15
NST Zmiana stanu posiadania
1,30
+6,92