Trwa ładowanie...

Notowania

T2P Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo2Power S.A. na dzień 27 sierpnia 2020 r.

Zarząd Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 27 sierpnia 2020 roku (dalej „ZWZ”), na godzinę 12 w Kancelarii Rafał Brandt, Joanna Okońska s.c., adres: ul. Mokotowska 46A lokal 27, Warszawa.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na ZWZ przez pełnomocnika znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. Załączniki: 1/ Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 2/ Projekty uchwał na ZWZ 3/ Wzór formularza pełnomocnictwa 4/ Wzór wniosku o zmiany w porządku obrad ZWZ 5/ Wzór zgłoszenia projektu uchwały do porządku ZWZ

Załączniki

Inne komunikaty