Trwa ładowanie...

Notowania

SOFTBLUE: strona spółki
31.07.2020, 21:38

SBE Zawarcie umowy o współpracy

Zarząd Softbluel S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 31 lipca 2020 roku podpisał umowę o współpracy z Letus Capital S.A. w zakresie realizacji wspólnego projektu związanego z opracowaniem i skomercjalizowaniem urządzenia (aplikacji) wyłączającego maszyny (urządzenia) na podstawie komend głosowych w celu bezpiecznego monitorowania niebezpiecznych stref wokół infrastruktury technicznej.
Projekt będzie realizowany w spółce celowej, w której każda ze Stron będzie docelowo posiadać po 49% udziałów, natomiast 2% udziałów będą w posiadaniu osób niepowiązanych z żadną ze Stron. W dniu 31 lipca 2020 roku Spółka nabyła 40% udziałów w spółce celowej ( Start-up Solar System sp. z o.o.), natomiast do końca sierpnia 2020 roku Spółka zamierza nabyć pozostałe 9% udziałów. Niniejsza umowa została uznana za istotną ze względu na jej przedmiot dotyczący realizacji innowacyjnego projektu, który może przyczynić się do znacznego zaawansowania technologicznego Spółki w zakresie monitorowania bezpieczeństwa pracy.

Inne komunikaty