Trwa ładowanie...

Notowania

LETUS: strona spółki
31.07.2020, 21:51

LET Podpisanie umowy licencyjnej na system ETOS

Zarząd Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 31 lipca 2020 roku podpisał umowę licencyjną na korzystanie z patentu systemu zabezpieczeń urządzeń elektrycznych ETOS (Emergency turn off system). Przedmiotem umowy jest udzielenie licencji do zbudowania prototypu, przeprowadzenia badań laboratoryjnych, opracowania produktu komercyjnego, komercjalizację i sprzedaż urządzenia zbudowanego na bazie przedmiotowego patentu. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony. Opłata za udzieloną licencję wynosi 5,00 zł netto od każdego sprzedanego urządzenia wyprodukowanego na podstawie patentu oraz 40% zysku (po odliczeniu kosztów wyprodukowania, badań i sprzedaży) ze sprzedaży produktów lub rozwiązań na podstawie patentu.
Głównym elementem przedmiotowego patentu jest prowadzenie ciągłej analizy dźwięku otoczenia, w której prowadzi się ciągły nasłuch dźwięków otoczenia, odfiltrowuje się dźwięki o częstotliwości różnej od częstotliwości ludzkiego głosu, porównuje się odfiltrowane dźwięki otoczenia z wzorcami dźwięków krzyku ludzkiego wywołanego bólem i/albo strachem, a w przypadku wykrycia zgodności zarejestrowanego dźwięku ze wzorcem krzyku ludzkiego wywołanego bólem i/albo strachem odcina się zasilanie od zabezpieczanego urządzenia elektrycznego. Po odcięciu zasilania zabezpieczanego urządzenia elektrycznego wysyła się automatycznie powiadomienie do co najmniej jednego zdefiniowanego uprzednio odbiorcy o wypadku. Korzystnie, stosuje się uniwersalne wzorce krzyku nieuwzględniające płci, wieku i/albo nacji zabezpieczanych osób.

Inne komunikaty