Trwa ładowanie...

Notowania

URSUS: strona spółki
31.07.2020, 21:51

URS Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. w restrukturyzacji zwołanego na dzień 27 sierpnia 2020 roku (w pierwszym terminie)

Działając zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757), Zarząd URSUS S.A. (Spółka) przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. w restrukturyzacji, które odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2020 roku o godzinie 12.00 (Zwyczajne Walne Zgromadzenie w pierwszym terminie).
Dodatkowo Spółka przekazuje w załączeniu: Sprawozdanie Rady Nadzorczej URSUS S.A. w restrukturyzacji z jej działalności za rok 2019, którego rozpatrzenie przewidziane jest w ramach punktu 5 planowanego porządku obrad oraz Politykę wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających URSUS S.A., której rozpatrzenie i zatwierdzenie przewidziane jest w ramach punktu 8 planowanego porządku obrad ZWZ.

Załączniki

Inne komunikaty