Trwa ładowanie...

Notowania

URSUS: strona spółki
31.07.2020, 21:52

URS Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 sierpnia 2020 r. (w drugim terminie)

Zarząd URSUS S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Dobrym Mieście ["Spółka"], działając na podstawie art. 399 § 1, art. 395 w zw. z art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych [„KSH”] oraz § 30 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2020 r., o godz. 12:30, w Dobrym Mieście przy ul. Fabrycznej 21 (Zwyczajne Walne Zgromadzenie w drugim terminie).
Zwyczajne Walne Zgromadzenie w drugim terminie dojdzie do skutku wyłącznie w przypadku nie spełnienia warunku, o którym mowa w §34 ust. 1 Statutu Ursus S.A. w restrukturyzacji. Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w drugim terminie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty