Trwa ładowanie...

Notowania

VCP: strona spółki
31.07.2020, 23:26

VCP Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19.08.2020 r.

W nawiązaniu do raportu nr 41/2020 roku z dnia 23.07.2020 r. w sprawie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Zarząd ShockWork Games S.A. z siedzibą w Lublinie („Emitent”) informuje o otrzymaniu żądania akcjonariusza posiadającego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Emitenta, złożone na podstawie art. 401 §1 kodeksu spółek handlowych, dotyczące umieszczenia nowych punktów w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Emitenta.

Załączniki

Inne komunikaty