Trwa ładowanie...

Notowania

2IT Zawarcie istotnej umowy – umowa sprzedaży udziałów

Zarząd Spółki Intelligent Gaming Solutions S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 31 lipca 2020 roku została zawarta umowa kupna udziałów („Umowa”) pomiędzy Emitentem („Kupujący”), a spółką FinTech Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie („Sprzedający”).
Zgodnie z treścią Umowy Sprzedający sprzedaje 66,9% udziałów w kapitale zakładowym spółki International Gaming Systems AB z siedzibą w Szwecji, której jest wspólnikiem, o łącznej wartości nominalnej 3.228.387 SEK, za cenę 31.650.000 zł. Zapłata ceny nastąpi w terminie do dnia 30 września 2020 r. Wraz z dniem 11 maja 2020 r. została zapłacona zaliczka na poczet ceny w wysokości 400.000 zł na rzecz Sprzedającego.

Inne komunikaty