Trwa ładowanie...

Notowania

VER Zawarcie Umowy Inwestycyjnej przez spółke zależną Emitenta

Zarząd MPL VERBUM S.A. informuje o zawarciu przez wspólników spółki zależnej ENforce Medical Technologies Sp. z o.o. Umowy Inwestycyjnej z funduszem inwestycyjnym venture capital ASI EVIG ALFA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Przedmiotem Umowy jest udzielenie spółce ENforce Medical Technologies Sp. z o.o., w ramach funduszy BRIDGE Alfa, finansowania w kwocie 1.000.000,00 PLN na prace badawczo-rozwojowe w fazie proof of concept oraz rozwój działalności spółki.
W wyniku zawarcia ww. Umowy Inwestycyjnej Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ENforce Medical Technologies Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w dniu 31 lipca 2020r. podjęło uchwałę o zmianie umowy spółki oraz podwyższeniu kapitału zakładowego z kwoty 380.000,00 PLN do kwoty 490.300,00 PLN. Fundusz inwestycyjny ASI EVIG ALFA Sp. z o.o. w drodze podwyższenia kapitału objął 2206 nowo utworzonych udziałów za kwotę 200.000,00 złotych. Po podwyższeniu kapitału fundusz ASI EVIG ALFA Sp. z o.o. posiada 22,5% udziałów w spółce ENforce Medical Technologies Sp. z o.o. Jednocześnie w wyniku zawarcia ww. Umowy Inwestycyjnej spółka ENforce Medical Technologies Sp. z o.o. zawarła z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie, reprezentowanym przez EVIG ALFA Sp. z o.o. z siedziba w Poznaniu, umowę dotyczącą wsparcia spółki kwotą 800.000,00 PLN, która zostanie przekazana Spółce w formie co do zasady bezzwrotnego wsparcia.

Inne komunikaty