Trwa ładowanie...

Notowania

ARH Informacja o zmianie Warunków Emisji Obligacji A1/2020, A2/2020, A3/2020, A4/2020

Zarząd ARCHICOM S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku informuje, że w dniu 30 lipca 2020 r. Spółka zawarła z SGB-BANK S.A. z siedzibą w Łodzi („Bank”) umowę konwersyjną zmieniającą Warunki Emisji Obligacji serii A1/2020, A2/2020, A3/2020 i A4/2020 („Umowa”) w zakresie zmiany ostatecznego terminu wykupu obligacji serii A1/2020 oraz A2/2020. Umowa wchodzi z życiem z dniem 31 lipca 2020 r.
Umowa została zawarta na skutek stwierdzenia w tekście Warunków Emisji Obligacji sprzeczności, będących wynikiem błędnego zapisu. W celu usunięcia wynikających z nich wątpliwości postanowiono unormować łączący Spółkę i Bank stosunek prawny w odniesieniu do wyemitowanych obligacji poprzez wprowadzenie poprawionych zapisów do Warunków Emisji Obligacji dotyczących terminów wykupów i okresów odsetkowych. Aktualny ostateczny termin wykupu Obligacji: A1/2020 - 31 grudnia 2022 r. A2/2020 - 30 września 2022 r. A3/2020 - 30 września 2022 r. A4/2020 - 31 grudnia 2022 r. Pozostałe Warunki Emisji Obligacji pozostają bez zmian.

Inne komunikaty