Trwa ładowanie...

Notowania

FASTFIN: strona spółki
3.08.2020, 15:02

FFI Cofnięcie sprzeciwu wierzyciela do listy wierzytelności

Zarządca spółki FAST FINANCE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka"), informuje, że w dniu 3 sierpnia 2020r. powziął informacje o wysłaniu przez 3M&S GPM spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Krakowie („3M&S GPM”) w dniu 3 sierpnia 2020 roku pisma do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych informującego o cofnięciu trzeciego, ostatniego ze złożonych przez 3M&S, sprzeciwu do listy wierzytelności w postępowaniu układowym prowadzonym pod sygn. akt VIII GRu 1/19. W piśmie o cofnięciu tego sprzeciwu 3M&S GPM nie wskazała uzasadnienia.

Inne komunikaty