Trwa ładowanie...
bEikCiyJ

Notowania

ECK Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ EUROSNACK SA w dniu 4 sierpnia 2020 roku.

Zarząd spółki Eurosnack S.A. ("Spółka", "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ, które odbyło się w dniu 4 sierpnia 2020 r.
Ogólna liczba głosów na przedmiotowym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyniosła: 22.582.646 Ogólna liczba głosów w Spółce wynosi: 31.782.041 Udział w ogólnej liczbie głosów: 71,05% Marcin Kłopociński wraz z podmiotem zależnym Private Investors Sp. z o.o.: liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji obecnych na ZWZ – 12.210.389, wskazanie procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ – 54,07% oraz w ogólnej liczbie głosów - 38,42%. NEW GYM S.A.: liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji obecnych na ZWZ – 10.372.257, wskazanie procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ – 45,93% oraz w ogólnej liczbie głosów - 32,63%.

Inne komunikaty

bEikCizr