Trwa ładowanie...

Notowania

ADIUVO: strona spółki
4.08.2020, 20:27

ADV Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments S.A.

Zarząd Adiuvo Investments S.A. ["Spółka"] informuje o zwołaniu na dzień 31 sierpnia 2020 r. na godz. 14:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Gen. Józefa Zajączka, nr 11, lok. 14 w Warszawie. W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał. Jednocześnie Spółka informuje, że sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2019 oraz z oceny sprawozdań rocznych Spółki, którego rozpatrzenie i zatwierdzenie przewidziane jest w ramach punktu 5 planowanego porządku oraz polityka wynagrodzeń członków organu nadzorującego oraz organu zarządzającego Adiuvo Investments S.A., której przyjęcie przewidziane jest w ramach punktu 12 planowanego porządku zostaną przekazane w odrębnym raporcie bieżącym po ich sporządzeniu.
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust.1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].

Załączniki

Inne komunikaty