Trwa ładowanie...

Notowania

DOMDEV: strona spółki
5.08.2020, 15:00

DOM Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 roku

Zarząd Dom Development S.A., działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757), przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu informacje zawarte w ogłoszeniu o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dom Development S.A.

Załączniki

Inne komunikaty