Trwa ładowanie...
bCZfvZOt

Notowania

DOMDEV: strona spółki
5.08.2020, 15:05

DOM Projekty uchwał proponowane do przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 31 sierpnia 2020 r.

Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757), Zarząd Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przedstawia treść projektów uchwał wraz z załącznikiem proponowanych do przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 r.

Załączniki

Inne komunikaty

bCZfvZPb