Trwa ładowanie...
bEhgQFKd

Notowania

ATA Wypowiedzenie umowy w związku z organizacją przetargu przez klienta

Zarząd Spółki ATC Cargo S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Gdyni, w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 3/2018 z dnia 19 lutego 2018 roku, informuje o otrzymaniu od IKEA Supply AG wypowiedzenia, ze skutkiem na dzień 15 listopada 2020 roku, tras transportowych w zakresie aktualnie wiążącego strony Transport Agreement (z ang. umowy transportowej) w ramach łączącej strony umowy ramowej o współpracy.
Informacja o wypowiedzeniu została poprzedzona przesłaniem do ATC Cargo S.A. zaproszenia do udziału w przetargu, który jest obecnie organizowany przez IKEA Supply AG, i do którego Spółka w najbliższych dniach przystąpi. Wypowiedzenie aktualnie obowiązującego Transport Agreement jest standardowym postępowaniem klienta w sytuacji, gdy organizuje on nowy przetarg na usługi transportowe. Analogiczna procedura została zastosowana w przypadku Transport Agreement obowiązującego wcześniej strony, o czym Spółka informowała raportem bieżącym ESPI nr 7/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE Osoby reprezentujące Spółkę: · Artur Jadeszko - Prezes Zarządu · Wiktor Bąk - Wiceprezes Zarządu

Inne komunikaty

bEhgQFKL