Trwa ładowanie...

Notowania

CASPAR: strona spółki
6.08.2020, 15:49

CSR Wartość aktywów pod zarządzaniem Caspar Asset Management S.A.

Niniejszym, Caspar Asset Management S.A. (dalej: Emitent) z uwagi na obowiązującą praktykę rynkową
w zakresie publikowania miesięcznych danych dotyczących wartości zarządzanych aktywów przez firmy asset management i towarzystwa funduszy inwestycyjnych informuje, iż na wartość zarządzanych aktywów na dzień 31.07.2020 r. składało się: W ramach asset management: - 507 702 808,62 zł brutto w ramach zarządzanych portfeli klientów indywidualnych. Miesiąc wcześniej wartość aktywów w ramach zarządzania portfelami klientów indywidualnych wynosiła 493 720 323,13 zł. W ramach towarzystwa funduszy inwestycyjnych: - 92 163 454,83 zł netto w ramach 3 subfunduszy wchodzących w skład Caspar Parasolowy FIO, - 792 719 123,97 zł netto w ramach zarządzania 5 funduszami zamkniętymi. Łącznie suma wartości aktywów zarządzanych w ramach subfunduszy i funduszy zamkniętych wynosi 884 882 578,80 zł. Miesiąc wcześniej wartość tych aktywów wynosiła 877 606 912,68 zł.

Inne komunikaty