Trwa ładowanie...
bDXHKFed

Notowania

GTC: strona spółki
11.08.2020, 15:30

GTC Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2020 r.

Zarząd Globe Trade Centre S.A. („Spółka”) informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2020 r., pierwotnie wyznaczonego na 20 sierpnia 2020 r. (zgodnie z raportem bieżącym nr 2/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r.) na dzień 19 sierpnia 2020 r.
Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych w 2020 r. nie ulegają zmianie. Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty

bDXHKFeL