Trwa ładowanie...

Notowania

FERRUM: strona spółki
13.08.2020, 16:10

FER Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FERRUM S.A. w dniu 13 sierpnia 2020 r.

Zarząd FERRUM S.A. (Spółka) informuje, że akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 13 sierpnia 2020 r. (ZWZ) byli:
- Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych posiadający 28.795.429 akcji, z których przysługiwało 28.795.429 głosów, stanowiących 49,72% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, co odpowiadało 60,51% w trakcie obrad ZWZ; - MM Asset Management Sp. z o.o. posiadający 12.196.083 akcji, z których przysługiwało 12.196.083 głosów, stanowiących 21,06% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, co odpowiadało 25,63% w trakcie obrad ZWZ; - Mezzanine FIZ AN posiadający 6.599.186 akcji, z których przysługiwało 6.599.186 głosów, stanowiących 11,40% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, co odpowiadało 13,87% w trakcie obrad ZWZ.

Inne komunikaty