Trwa ładowanie...
bDKbZwgR

Notowania

I2DEV: strona spółki
13.08.2020, 16:30

I2D Emisja, przydział oraz podsumowanie oferty obligacji serii K

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 49/2020 z dnia 24 lipca 2020 roku, Zarząd i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") informuje, że w dniu 13 sierpnia 2020 roku Emitent dokonał emisji oraz przydziału 10.000 sztuk obligacji serii K ("Obligacje Serii K”), emitowanych w ramach publicznego programu emisji obligacji, bez sporządzania prospektu emisyjnego, na podstawie memorandum informacyjnego („Memorandum”).
Spółka informuje poniżej o wynikach oferty Obligacji Serii K: 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: 27 lipca 2020 r. - 11 sierpnia 2020 r. 2. Data przydziału papierów wartościowych: 13 sierpnia 2020 r. 3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 10.000 4. Stopa redukcji: 42,206% 5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 17.303 6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 10.000 7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane: 1.000,00 zł 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją: 146 9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 146 10. Nazwa (firma) subemitentów: Spółka nie zawierała umów subemisji w związku z ofertą Obligacji 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 10.000.000,00 zł 12. Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych: Większość Obligacji serii K została opłacona gotówką (6.987.700,00 zł), pozostała część (3.012.300,00 zł) to dotychczasowi obligatariusze serii F i G. Według szacunków Emitenta, łączne koszty emisji obligacji serii K wyniosły 330.000,00 zł netto, w tym: a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 325.000,00 zł b) koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł, c) koszty sporządzenia dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 5.000,00 zł netto, d) koszty promocji oferty: 0,00 zł. Koszty emisji obligacji serii K będą rozliczane w czasie i zostaną zaliczone do pozostałych kosztów finansowych Emitenta.

Inne komunikaty

bDKbZwhz