Trwa ładowanie...

Notowania

FARM51: strona spółki
13.08.2020, 16:38

F51 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 11 sierpnia 2020 roku

Zarząd The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach (dalej: "Spółka") przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 11 sierpnia 2020 roku.
1. Kamil Bilczyński: liczba głosów przysługujących na NWZ – 312.513 udział w głosach na NWZ (w proc.) – 15,83 proc. udział w ogólnej liczbie głosów (w proc.) – 4,98 proc. 2. Wojciech Pazdur: liczba głosów przysługujących na NWZ – 304.000 udział w głosach na NWZ (w proc.) – 15,40 proc. udział w ogólnej liczbie głosów (w proc.) – 4,85 proc. 3. Robert Siejka: liczba głosów przysługujących na NWZ – 287.500 udział w głosach na NWZ (w proc.) – 14,56 proc. udział w ogólnej liczbie głosów (w proc.) – 4,58 proc. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż w związku z zawiadomieniem otrzymanym od Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych (dalej: "Zawiadamiający"), sporządzonym na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, które zostało opublikowane przez Emitenta raportem bieżącym ESPI nr 21/2020 w dniu 11 sierpnia 2020 roku, Zawiadamiający reprezentował na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy reprezentujących łącznie pow. 5 proc. głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Inne komunikaty