Trwa ładowanie...

Notowania

RUBICON: strona spółki
13.08.2020, 16:45

RBC Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Rubicon Partners SA, informuje, że w dniu 13 sierpnia 2020 roku, wpłynęła rezygnacja od Pana Ewarysta Zagajewskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Rubicon Partners SA ze skutkiem na dzień 13 sierpnia 2020 roku.
Rezygnacja złożona jest w związku z planowanymi zmianami właścicielskimi w strukturze akcjonariatu w Spółce i planowanym walnym. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z późniejszymi zmianami.

Inne komunikaty