Trwa ładowanie...

Notowania

ARTIFEX: strona spółki
13.08.2020, 16:47

ART Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 12 sierpnia 2020 r.

Zarząd Artifex Mundi S.A. (dalej jako „Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 12 sierpnia 2020 r. (dalej jako „NWZ”) wraz z odpowiednimi danymi odnoszącymi się do wyników poszczególnych głosowań.
Zarząd Spółki wskazuje, że NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna szczegółowa obowiązku informacyjnego: § 19 ust. 1 pkt 6) – 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty