Trwa ładowanie...

Notowania

ECHO: strona spółki
13.08.2020, 16:56

ECH Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZA Echo Investment S.A.

Zarząd Echo Investment S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informację o Akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Echo Investment S.A. w dniu 13 sierpnia 2020 roku (dalej: „ZWZA”).
1. Lisala sp. z o.o. - 272.375.784 akcji uprawniających na ZWZA do 76,43% głosów i stanowiących 66,00% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; 2. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny - 55.800.000 akcji uprawniających na ZWZA do 15,66% głosów i stanowiących 13,52% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 3. AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA Santander - 27.000.000 akcji uprawniających na ZWZA do 7,58% głosów i stanowiących 6,54% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Inne komunikaty