Trwa ładowanie...
bCXxEhIl

Notowania

ARCHICOM: strona spółki
13.08.2020, 16:57

ARH Zawarcie umowy zakupu udziałów w spółce AWM Nieruchomości Sp. z o. o.

Zarząd spółki ARCHICOM S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 13 sierpnia 2020 r. Emitent zawarł z osobą fizyczną umowę kupna udziałów, na mocy której nabył 100% udziałów w spółce AWM Nieruchomości Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu („AWM Nieruchomości”) za kwotę 36. 000 zł (słownie trzydzieści sześć tysięcy złotych).
AWM Nieruchomości jest użytkownikiem wieczystym gruntu stanowiącego działkę inwestycyjną we Wrocławiu obręb Stare Miasto o powierzchni 0,2202 ha. Nabycie udziałów w AWM Nieruchomości pozwoli na realizację inwestycji mieszkaniowej obejmującej budowę ok. 100 lokali mieszkalnych i usługowych. Źródłem finansowania zakupu udziałów w AWM Nieruchomości przez Emitenta są środki własne. Jednocześnie Emitent informuje, że nabycie prawa użytkowania wieczystego przez AWM Nieruchomości zostało sfinansowane pożyczką w wysokości 7.000.000,00 zł (słownie: siedmiu milionów złotych) udzieloną AWM Nieruchomości przez podmiot powiązany z Emitentem, tj. SK Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Termin zwrotu pożyczki to: 25 grudnia 2020 roku. Oprocentowanie pożyczki to WIBOR 3M plus marża 3,5%.

Inne komunikaty

bCXxEhIT