Trwa ładowanie...
bDJjlryZ

Notowania

MAXCOM: strona spółki
21.08.2020, 8:19

MXC Zmiana przedmiotu działalności gospodarczej spółki zależnej Emitenta

Zarząd Maxcom SA („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 21.08.2020 r. powziął informację o podjęciu przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Maxcom Eco Energy Sp. z o.o. – spółki zależnej Emitenta, w której posiada on 90% udziału w kapitale zakładowym i w głosach na zgromadzeniu wspólników, uchwały z dnia 20.08.2020 roku sprawie zmiany przedmiotu działalności.
Zgodnie z treścią uchwały z dnia 20.08.2020 r. do przedmiotu działalności spółki zależnej dodano pozostałą działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z) . Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 21.08.2020 r. Andrzej Wilusz - Wiceprezes Zarządu

Inne komunikaty

bDJjlrzH