Trwa ładowanie...
bDoQaaGJ

Notowania

CFG: strona spółki
21.08.2020, 20:44

CFG Nabycie udziałów w spółkach KG LIV sp. z o.o. oraz KG XCVIII sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Zarząd CreativeForge Games S.A z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 21 sierpnia 2020 r. Spółka nabyła od spółki GK Capital S.A. z siedzibą w Warszawie 100 udziałów spółce KG LIV sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („KG LIV”) stanowiących 100% kapitału zakładowego KG LIV oraz 100 udziałów w spółce KG XCVIII sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („KG XCVIII”) stanowiących 100% kapitału zakładowego KG XCVIII, w sumie za łączną cenę za udziały obu ww. spółek w wysokości 11.200,00 zł.
Jednocześnie Zarząd dodaje, że Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników ww. spółek postanowiły o zmianie firmy (nazwy) KG LIV na Maximus Games sp. z o.o. a KG XCVIII na Gambit Games Studio sp. z o.o. Dodatkowo na ww. Nadzwyczajnych Zgromadzeniach Wspólników został podniesiony kapitał do kwoty 100.000,00 zł w każdej z ww. firm. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Emitent będzie posiadał po 1560 udziałów w każdej ze spółek co stanowi 78 % kapitału zakładowego każdej z nich.

Inne komunikaty

bDoQaaHr