Trwa ładowanie...

Notowania

BITEVIL: strona spółki
24.08.2020, 16:47

BIT Otrzymanie zawiadomienia o transakcjach na akcjach

Zarząd Bit Evil S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Emitent”,  "Spółka") informuje, iż w dniu 24.08.2020 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie sporządzone w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR przez Sebastiana Golińskiego, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Emitenta w związku z dokonaniem transakcji na akcjach Spółki.
Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty