Trwa ładowanie...
bDXIbjPF

Notowania

GTC: strona spółki
27.08.2020, 16:25

GTC Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 sierpnia 2020 r.

Zarząd Spółki Globe Trade Centre S.A. ("Spółka"), przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 sierpnia 2020 r.
Akcjonariusz Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 sierpnia 2020 r. Udział w ogólnej liczbie głosów GTC DUTCH HOLDINGS B.V. 298.575.091 73,33% 61,49% OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU "ZŁOTA JESIEŃ" 48.555.169 11,93% 10,00% AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA SANTANDER 40.290.000 9,90% 8,30% Razem 387.420.260 95,15% 79,79% Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 sierpnia 2020 r. reprezentowanych było ogółem 407.106.387 głosów, stanowiących 83,85% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Inne komunikaty

bDXIbjQn